Son kullanıcılar, uzmanlar ve profesyoneller için EQUUSIR KÖPEK ürünleri.

Organizmanın bütün olarak anlaşılması

<p>SAĞLIK & PERFORMANS YÖNETİMİ’nin (SPY) hayata geçirilmesi için temel niteliğinde olan yenilikçi konseptler EQUUSIR BEST-BOX, EQUUSIR BIOS SİSTEM ve EQUUSIR BIONIC BAKIM ile bir araya getirilir.</p><p>Bu yenilikler ile EQUUSIR, insan alanında ORİJİNAL ve ÖNCÜ olmaktadır. </p><p> EQUUSIR, bireysel uygulamalarda olduğu gibi toplu ve özel sporlarda da kullanım alanına sahiptir ve yenilikçi tedavi yöntemleri de dahil olmak üzere yeni teknolojiler sunar. </p><p>Tüm EQUUSIR sistemleri, enerji kullanımını dengeleyerek iyileşme süreçlerini desteklemek üzere geliştirilmiştir. BEST-BOX, hasar gören yerlerin hassas ve kesin olarak konumlandırılmasını mümkün kılar ve bunları adım adım çözer, BIOS SİSTEM, nöro stimülasyon yoluyla aktivasyon seviyesini kontrol eder ve BIONIC-Bakım, dezenfeksiyon etkisi gösterir, ayrıca asit baz dengesini düzenler. </p>